23.06.2020 r. Informacja o wyborze Wykonawcy

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

22.06.2020 r. 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i wyjaśnienia do Zaproszenia  z dnia 22.06.2020 r.

UWAGA

Zmianie uległ termin składania ofert - nowy termin: 23.06.2020 r., godz. 14:00

Zmianie uległ wzór Załącznika nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wykaz cenowy części 2 

Zamawiający publikuje następujące dokumenty:

- pismo Zamawiającego "Wyjaśnienia nr 1 do Zaproszenia do składania ofert"

- zmieniony załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wykaz cenowy części 2 (w wersji edytowalnej)

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości oraz akcesoriów do odkurzaczy na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie w roku 2020 z podziałem na części:

Część 1 - Dostawa środków czystości;

Część 2 -- Dostawa akcesoriów do odkurzaczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, parametry i inne wymogi) zawarty został w załącznikach nr 4,5 do Zaproszenia - "Wykazy ilościowo - asortymentowe" oraz w "Zaproszeniu - 17.06.2020 r. "

Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2020 r. do godziny 12:00,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
17-06-2020 14:32:06Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
17-06-2020 14:32:55Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
22-06-2020 11:34:25Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
23-06-2020 15:28:18Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek