27.08.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

25.08.2020 r. 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i wyjaśnienia do Zaproszenia  z dnia 25.08.2020 r.

UWAGA

Zmianie uległ termin składania ofert - nowy termin: 26.08.2020 r., godz. 14:00

Zamawiający publikuje następujące dokumenty:

- pismo Zamawiającego "Wyjaśnienia nr 1 do Zaproszenia do składania ofert"

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę 7 rocznych licencji edukacyjnych Adobe Creative Cloud dla zespołów na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Termin składania ofert upływa 25 sierpnia 2020 r..

Miejsce składania ofert: skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
19-08-2020 15:42:18Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
20-08-2020 12:56:46Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
25-08-2020 15:20:52Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
27-08-2020 12:20:49Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek