24.11.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na usługę przeprowadzenia rocznej kontroli stanu technicznego lokali i budynków zajmowanych przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa". 

Termin składania ofert upływa 23 listopada 2020 r.,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
19-11-2020 12:27:49Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
19-11-2020 12:31:38Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
24-11-2020 17:03:31Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
24-11-2020 17:04:29Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek