25.11.2020 r. Informacja o wyborze Wykonawcy 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje Informację o wyniku postępowania. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę oleju opałowego do Ośrodka Górskiego "KORDON" w Sopotni Wielkiej.

Termin składania ofert upływa 25 listopada 2020 r. do godziny 12:00,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
19-11-2020 14:49:51Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
25-11-2020 16:39:10Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek