16.12.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

15.12.2020 r. Wyjaśnienie nr 2 do Zaproszenia do składania ofert. 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i wyjaśnienia do Zaproszenia  z dnia 15.12.2020 r.

Zamawiający publikuje następujące dokumenty:

- pismo Zamawiającego "Wyjaśnienia nr 2 do Zaproszenia do składania ofert"

 

15.12.2020 r. Wyjaśnienie nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i wyjaśnienia do Zaproszenia  z dnia 15.12.2020 r.

Zamawiający publikuje następujące dokumenty:

- pismo Zamawiającego "Wyjaśnienia nr 1 do Zaproszenia do składania ofert"

 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przedłużenie rocznej licencji edukacyjnej Adobe Captivate Creative Cloud Multiple Platform na potrzeby zespołów Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa". 

Termin składania ofert upływa 15 grudnia 2020 r.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4 00 - 231 Warszawa lub na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, w formie pisemnej trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
11-12-2020 17:58:55Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko
11-12-2020 18:04:32Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko
15-12-2020 15:09:33Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
15-12-2020 15:10:48Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
15-12-2020 15:11:20Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
15-12-2020 15:11:45Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
15-12-2020 18:14:27Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
16-12-2020 14:09:48Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek