24.02.2022 
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (CWR 263.1.2022)
14.02.2022
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje informację z otwarcia ofert (CWR 263.1.2022)
10.02.2022
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania CWR 263.1.2022
03.02.2022
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytanie i odpowiedź do postępowania CWR 263.1.2022
02.02.2022
Zamawiający w związku z wprowadzonymi zmianami w postępowaniu zamieszcza "Informację o zmianie treści SWZ", "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" oraz "Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (po zmianie SWZ)".
01.02.2022
Zamawiający po wychwyceniu omyłki pisarskiej aktualizuje Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Wprowadzona zmiana nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu.
26.01.2022

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) dotyczy realizacji robót budowlanych pn.  Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 w Warszawie na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab" (CWR 263.1.2022). Oznaczenie sprawy: CWR 263.1.2022

 W dniu 26.01.2022r. zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu w BZP na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9e0ca-8bda-a0b6-2c83-ec00019aede0 oraz przekazano Ogłoszenie o zamówieniu do zamieszczenia na stronie internetowej Biura Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy.

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
26-01-2022 12:34:37Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 w...Katarzyna Boszko
26-01-2022 15:18:04Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 w...Mariusz Marczak
01-02-2022 09:19:12Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 w...Mariusz Marczak
02-02-2022 16:06:45Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 w...Mariusz Marczak
03-02-2022 10:31:27Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 w...Mariusz Marczak
10-02-2022 16:54:55Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 w...Mariusz Marczak
14-02-2022 16:11:06Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 w...Mariusz Marczak
24-02-2022 14:21:40Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 w...Mariusz Marczak