Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) dotyczy realizacji dostaw pn.  Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa. Oznaczenie sprawy: CWR 263.2.2022
 
  
 W dniu 01.07.2022r. zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu w BZP na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da5b54-c46c-da76-f689-4e000c7b78e3 
 
05.07.2022
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania CWR 263.2.2022
06.07.2022
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania CWR 263.2.2022 
07.07.2022
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania CWR 263.2.2022 
11.07.2022
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje informację o kwocie na realizację zamówienia CWR 263.2.2022 
 Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje informację z otwarcia ofert (CWR 263.2.2022)
02.09.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania
02.09.2022
Unieważnienie cz. II i III (CWR.263.2.2022)
02.09.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania cz. II i III

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
01-07-2022 15:10:07Dostawa sprzętu komputerowego, akcesorió...Katarzyna Boszko
05-07-2022 12:47:01Dostawa sprzętu komputerowego, akcesorió...Mariusz Marczak
06-07-2022 14:33:43Dostawa sprzętu komputerowego, akcesorió...Mariusz Marczak
07-07-2022 13:49:47Dostawa sprzętu komputerowego, akcesorió...Mariusz Marczak
11-07-2022 12:23:10Dostawa sprzętu komputerowego, akcesorió...Mariusz Marczak
11-07-2022 12:34:47Dostawa sprzętu komputerowego, akcesorió...Mariusz Marczak
11-07-2022 12:41:05Dostawa sprzętu komputerowego, akcesorió...Mariusz Marczak
11-07-2022 14:57:40Dostawa sprzętu komputerowego, akcesorió...Mariusz Marczak
02-09-2022 10:57:04Dostawa sprzętu komputerowego, akcesorió...Katarzyna Jagiełło
02-09-2022 12:18:28Dostawa sprzętu komputerowego, akcesorió...Katarzyna Jagiełło