Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) dotyczy realizacji dostaw pn.  Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na potrzeby CWR „RW”. Oznaczenie sprawy: CWR 263.4.2022

miniPortal link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c70120d5-6e37-499f-b33d-f599d1bdcd43

W dniu 29.09.2022r. zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu w BZP na platformie e-Zamówienia.
Link do ogłoszenia na www.ezamowienia.gov.pl (BZP):
05.10.2022
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące części II.
07.10.2022
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zamieszcza informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
07.10.2022
Informacja z otwarcia ofert.
22.10.2022
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert w części i i II przedmiotu zamówienia.
22.10.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania (CWR.263.4.2022)

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
29-09-2022 13:49:48Dostawa sprzętu komputerowego i akcesori...Katarzyna Jagiełło
29-09-2022 15:52:07Dostawa sprzętu komputerowego i akcesori...Katarzyna Jagiełło
05-10-2022 11:18:35Dostawa sprzętu komputerowego i akcesori...Katarzyna Jagiełło
07-10-2022 12:10:56Dostawa sprzętu komputerowego i akcesori...Katarzyna Jagiełło
07-10-2022 14:52:29Dostawa sprzętu komputerowego i akcesori...Katarzyna Jagiełło
20-10-2022 14:31:56Dostawa sprzętu komputerowego i akcesori...Katarzyna Jagiełło
20-10-2022 15:22:54Dostawa sprzętu komputerowego i akcesori...Katarzyna Jagiełło