Zamawiający - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje, że prowadzi postępowanie na „Sukcesywną dostawę mięsa i wędlin na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”” na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.).

Numer postępowania: CWR 263.2.2023
 Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00568858/01
Identyfikator postępowania: ocds-148610-c830e8d3-9fcb-11ee-953e-c2ea26915e21
 Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c830e8d3-9fcb-11ee-953e-c2ea26915e21 
Zapraszamy do składania ofert!

 09.01.2024 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty nr 1


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
22-12-2023 08:47:54Postępowanie na „Sukcesywną dostawę mięs...Katarzyna Jagiełło
09-01-2024 13:21:48Postępowanie na „Sukcesywną dostawę mięs...Katarzyna Jagiełło