Zamawiający - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje, że prowadzi postępowanie na „Sukcesywną dostawę owoców i warzyw na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”” na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.).
 
Numer postępowania: CWR 263.3.2023
 
Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00573515/01
 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba422b0f-a109-11ee-948d-82b0c04ef850
 
 
Zapraszamy do składania ofert!

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
27-12-2023 15:48:50„Sukcesywna dostawa owoców i warzyw na p...Katarzyna Jagiełło
27-12-2023 15:50:37Postępowanie na „Sukcesywną dostawę owoc...Katarzyna Jagiełło