Zamawiający - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje, że prowadzi postępowanie na „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”” na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.).
 
Numer postępowania: CWR 263.4.2023
 
Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00576020/01
 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffe8adfa-a4a2-11ee-953e-c2ea26915e21
 
 
Zapraszamy do składania ofert!

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
28-12-2023 14:20:09Postępowanie na „Sukcesywną dostawę arty...Katarzyna Jagiełło