Zamawiający - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje, że prowadzi postępowanie na „Sukcesywną dostawę mięsa i wędlin na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”” na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.).
 
Numer postępowania: CWR 263.1.2024
 
Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00045171/01
 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-c13836ac-b184-11ee-b628-1a85378e6c0a
 
 
Zapraszamy do składania ofert!
———————————————————————

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
17-01-2024 15:06:53Postępowanie na „Sukcesywną dostawę mięs...Katarzyna Jagiełło