Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w 2018 roku"  - ogł. nr 518923-N-2018 z dn. 15.02.2018 r.

 

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 221 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2018 r. o godz. 10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, pok. 49, I piętro

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 26.02.2018 r. o godz. 10.30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
15-02-2018 15:57:44Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
19-03-2019 17:00:00Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl