Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę platformy internetowej pn. Baza Monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego" - ogł. nr 537980-N-2018 z dn. 28.03.2018.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 209 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.04.2018 r. o godz. 13:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, sekretariat

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 10.04.2018 r. o godz. 13.30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:

Uwaga: najnowsza wersja dokumentacji przetargowej znajduje się pod adresem: 

http://centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne/10825-zmiana-2-ogloszenia-i-wydluzenie-terminu-zamowienia-przetarg-nieograniczony-na-rozbudowe-platformy-internetowej-pn-baza-monitorujaca-do-dokumentowania-i-ewaluacji-projektow-spolecznych


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
28-03-2018 16:52:52Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl
28-03-2018 16:59:12Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl
28-03-2018 17:10:48Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl
28-03-2018 17:11:18Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl
03-04-2018 12:00:42Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl
19-03-2019 17:00:43Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl