FE_PT_rgb-1.jpg

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

16.04.2019 r.

Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do kolejnych.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

01.04.2019 r.

 

Zamawiający 1 kwietnia 2019 r. publikuje informację z otwarcia ofert.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

WYJAŚNIENIA NR 1 SIWZ 

28.03.2019 r.

 

W dniu 28 marca 2019 r. Zamawiający zamieszcza "Wyjaśnienie do SIWZ nr 1" .

 Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentami.
 

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. "Rozbudowa platformy internetowej pn. Baza Monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego", w ramach Projektu "Rewitalizacja - wspólna sprawa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 528610-N-2019 z dnia 22.03.2019 r.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2019 r., godz.: 13:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 01.04.2019 r, godz.: 13:30 w siedzibie CWR "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa

Zapraszamy do składania ofert.

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
22-03-2019 11:39:37Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
22-03-2019 11:47:30Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
22-03-2019 11:58:22Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
28-03-2019 16:13:00Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
01-04-2019 15:51:57Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl