ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

10.01.2020 r.

Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do kolejnych.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

20.12.2019 r.

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

WYJAŚNIENIA NR 3 DO SIWZ

17.12.2019 r.

Zamawiający publikuje treść pytań z wyjaśnieniami

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ

16.12.2019 r.

Zamawiający publikuje treść pytań z wyjaśnieniami

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

11.12.2019 r.

Zamawiający publikuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

Wyznaczono dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 13.12.2019 r. godz. 10:00

Prosimy o zapoznanie sie z dokumentem

Termin składania ofert nie ulega zmianie 

 

03.12.2019 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”,

(Część 1) Wykonanie robót wykończeniowych

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr nr 631401-N-2019 z dnia 03.12.2019 r.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  20 grudnia 2019 r. o godzinie 12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
03-12-2019 15:32:57Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
03-12-2019 15:38:25Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
11-12-2019 15:10:38Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
16-12-2019 13:00:01Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
17-12-2019 15:51:42Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
20-12-2019 15:12:41Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
10-01-2020 13:50:54Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl