22.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 10 POSTĘPOWANIA

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 10 postępowania - "Dostawa i montaż innego wyposażenia" 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i dziękujemy za udział w tej części postępowania.

 

01.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 5 POSTĘPOWANIA

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 5 postępowania - "Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych (siedziska)" 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i dziękujemy za udział w tej części postępowania.

 

14.07.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚĆI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 5 I 10

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje Informację o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części 5 i 10 postępowania.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

22.05.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 7 POSTĘPOWANIA

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 7 postępowania "Dostawa i montaż sprzętu RTV i komputerowego PC"

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

29.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 9 POSTĘPOWANIA

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 9 postepowania - "Dostawa i montaż sprzętu do wytwarzania ceramiki"

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i dziękujemy za udział w tej części postępowania.

 

27.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 5 I 10 POSTĘPOWANIA

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 5 postępowania - "Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych (siedziska)" oraz w Części 10 postępowania - "Dostawa i montaż innego wyposażenia"

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i dziękujemy za udział w tej części postępowania.

 

24.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 8 POSTĘPOWANIA

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 8 postępowania - "Dostawa i montaż sprzętu AGD"

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i dziękujemy za udział w tej części postępowania.

 

16.04.2020 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 3 POSTĘPOWANIA

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 3 postępowania - "Wyposażenie wewnętrznej sali zabaw"

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i dziękujemy za udział w tej części postępowania.

 

31.03.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje wniosek do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający publikuje następujące dokumenty:

- Pismo DYR.026.27.2020 z dnia 31.03.2020 r.

- Edytowalny wzór oświadczenia o zgodzie na przedłużenie ("zgoda.doc")

Prosimy o zapoznanie się z ww.dokumentami.

 

11.03.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 11 marca 2020 r. o godzinie 14:30.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

05.03.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i wyjaśnienia nr 3 do SIWZ z dnia 05.03.2020 r.

UWAGA

Zmianie uległ termin składania ofert - nowy termin: 11.03.2020 r., godz. 14:00

Zmianie uległa treść TOMu II SIWZ - Wzoru Umowy (zgodnie z treścią wyjaśnień nr 3 do SIWZ). Zamawiający publikuje Ujednolicony TOM II SIWZ - Wzór Umowy.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

 

03.03.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i wyjaśnienia nr 2 do SIWZ z dnia 03.03.2020 r.

UWAGA

Zmianie uległ termin składania ofert - nowy termin: 09.03.2020 r., godz. 14:00

Zmianie uległ wzór Załącznika nr 1c do TOMu I SIWZ - IDW - Wykaz asortymentowo-cenowy dla części 8 zamówienia.

 

Zamawiający publikuje następujące dokumenty:

- pismo Zamawiającego "Wyjaśnienia do SIWZ nr 2"

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP pod numerem 540038971-N-2020 z dnia 03.03.2020 r.

- zmieniony załącznik nr 1c do TOMu I SIWZ - IDW - Wykaz asortymentowo-cenowy dla części 8 zamówienia (w wersji edytowalnej)

 

02.03.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i wyjaśnienia nr 1 do SIWZ z dnia 02.03.2020 r.

Jednocześnie zamieszcza dokument TOM II SIWZ_Wzór Umowy.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

 

27.02.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn. „Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka” z podziałem na części:

(Część 3) Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznej sali zabaw

(Część 5) Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych (siedziska)

(Część 7) Dostawa i montaż sprzętu RTV i komputerowego PC

(Część 8) Dostawa i montaż sprzętu AGD

(Część 9) Dostawa i montaż sprzętu do wytwarzania ceramiki

(Część 10) Dostawa i montaż innego wyposażenia

 

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr nr 517146-N-2020 z 27.02.2020 r.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2020 r., godz.:12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 6 marca 2020 r., godz.:12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
11-03-2020 16:34:41Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
31-03-2020 11:47:47Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
16-04-2020 13:03:58Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
24-04-2020 14:01:24Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
27-04-2020 15:12:07Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
29-04-2020 12:46:27Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
22-05-2020 11:27:33Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
14-07-2020 15:26:06Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
01-09-2020 14:52:31Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
22-09-2020 15:16:21Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek