ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

10.12.2020 r.

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

07.12.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa samochodu elektrycznego typu Furgon na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa””

  

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 763290-N-2020 z 07.12.2020 r.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2020 r., godz.:12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2020 r., godz.:12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
07-12-2020 17:31:48Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
07-12-2020 17:34:38Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
07-12-2020 17:43:36Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
07-12-2020 17:44:59Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek
10-12-2020 12:31:37Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...Anna Dudek